about cheiron pharma

Được thành lập vào tháng 1 năm 2014 bởi ông Carsten Loebel và ông Stefan Thomsen, mục tiêu của chúng tôi là thấu hiểu và đáp ứng các yêu cầu chi tiết và cụ thể của các khách hàng. Như vậy, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng với giải pháp cụ thể theo yêu cầu của họ thay vì các giải cung cấp các câu trả lời chung chung, chỉ có thể đáp ứng một phần nhu cầu của họ.

Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.