contacting CHEIRON PHARMA

CHEIRON PHARMA GmbH
Oberhafenstrasse 1
20097 Hamburg / Đức
ĐT.: +49 40 - 257 6741 -0
Fax: +49 40 - 257 6741 -99
E-Mail:

Carsten Loebel - Cheiron PharmaÔng Carsten Loebel
Giám đốc điều hành

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -12

Stefan Thomsen – Cheiron PharmaÔng Stefan Thomsen
Giám đốc điều hành

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -11

Anika Peters – Cheiron PharmaBà Anika Peters
Giám đốc Văn phòng & Hậu cần
ĐT.: +49 40 - 257 6741 -13

Mrs. Skadi Christ – Cheiron PharmaBà Skadi Christ
Giám đốc Văn phòng & Hậu cần

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -14

Mr. Lam Quang Truong - Cheiron PharmaÔng Lâm Quang Trường
Đại diện tại Việt Nam

C6, KDC Nam Long, Phường Phú Thuận,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐTDĐ: + 84 989 274430 / + 84 909 327039
ĐT: + 84 8 3873 2601 / Fax: + 84 8 3873 2602

Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.