Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

contacting CHEIRON PHARMA

CHEIRON PHARMA GmbH
Oberhafenstrasse 1
20097 Hamburg / Đức
ĐT.: +49 40 - 257 6741 -0
Fax: +49 40 - 257 6741 -99
E-Mail:

Ông Carsten Loebel
Giám đốc điều hành

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -12
E-Mail:

Ông Stefan Thomsen
Giám đốc điều hành

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -11
E-Mail:

Bà Skadi Christ
Giám đốc Văn phòng & Hậu cần

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -14

Ông Saadi Kaci-Chaouche
Giám đốc Văn phòng & Hậu cần

ĐT.: +49 40 - 257 6741 -13

Ông Lâm Quang Trường
Đại diện tại Việt Nam

C6, KDC Nam Long, Phường Phú Thuận,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐTDĐ: + 84 989 274430 / + 84 909 327039
ĐT: + 84 8 3873 2601 / Fax: + 84 8 3873 2602
E-Mail:

Biểu mẫu liên hệ hiện đã bị vô hiệu hóa vì lý do kỹ thuật.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các tùy chọn được liệt kê ở trên.