Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

news from CHEIRON PHARMA

(Kết quả kinh doanh năm 2017)

Năm 2017, Cheiron Pharma tăng trưởng kinh doanh vượt bật với hơn 100 khách hàng tại hơn 20 quốc gia. Số lượng nguyên liệu được cung cấp hơn 200 nguyên liệu và rất nhiều triển vọng mới đầy hứa hẹn đang được bắt đầu trong thời gian tới.

(Tháng 7/ 2017)

Cheiron Pharma sẽ tham dự CPhI ở Frankfurt (Từ ngày 24/ 10 đến 26/ 10/ 2017) để gặp gỡ các đối tác trên toàn thế giới.

(Tháng 6/ 2017)

Cheiron Pharma sẽ tiếp tục tham dự CPhI ở Thượng Hải (Từ ngày 20/ 6 đến 22/ 6/ 2017)để thắt chặt mối liên hệ trực tiếp với các đối tác quan trọng của Trung Quốc.

(Tháng 5/ 2017)

Phiên bản tiếng Việt của trang web Cheiron Pharma đang được chuẩn bị và sẽ sớm được đưa lên mạng.

(Tháng 3/ 2017)

Cheiron Pharma đã tăng cường nhân lực trong quản trị với trọng tâm chính là quản lý chất lượng không chỉ để đáp ứng các yêu cầu hiện nay của Cơ quan Y tế và khách hàng trên toàn thế giới mà còn chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai.