Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

news from CHEIRON PHARMA

(Tháng 3/ 2017)

Cheiron Pharma đã liên tục tham dự CPhI tại Istanbul (Từ ngày 7/ 3 đến 9/ 3/ 2017) để tăng cường mối quan hệ với khách hàng của mình trong thị trường quan trọng này. Đây là lần tham dự cuối cùng ở Istanbul vì hội chợ sẽ chuyển đến Abu Dhabi (vào tháng 9/ 2018).

(Kết quả kinh doanh năm 2016)

Trong năm 2016, các dịch vụ của Cheiron Pharma đã đạt mức cao kỷ lục với hơn 100 khách hàng tại hơn 20 quốc gia với khoảng 200 sản phẩm khác nhau.

(Tháng 8/ 2016)

Chỉ 04 tháng sau khi nhận được GIẤY PHÉP KINH DOANH nguyện liệu/thuốc gây nghiện, Cheiron Pharma đã bắt đầu kinh doanh thành công trong phạm vi sản phẩm đó với các thành phần hoạt chất như: Codeine Phosphate, Fentanyl Citrate, Remifentanyl HCL, và các nguyên liệu khác,…

(Tháng 5/ 2016)

Carsten Loebel và Stefan Thomsen sẽ tham dự CPhI tại Barcelona (Từ ngày 4/ 10 đến 6/ 10/ 2016).

(Tháng 4/ 2016)

Cheiron Pharma đã nhận được Giấy phép nguyện liệu/thuốc gây nghiện theo chương § 3 BtMG (theo Luật quản lý nguyện liệu/thuốc gây nghiện) và bao gồm các hoạt chất được kiểm soát trong danh mục.