Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

news from CHEIRON PHARMA

(Tháng 9 năm  2018)

Cheiron Pharma sẽ tham dự hội chợ CPhi ở Trung Đông và Châu Phi (Từ ngày 3/ 9 đến ngày 5/ 9/ 2018) ở Abu Dhabi, để mở rộng, phát triển kinh doanh ở thị trường ngày càng lớn mạnh và quan trọng của khu vực này đối với Cheiron Pharma.