products available via CHEIRON PHARMA

Vì chúng tôi liên tục làm việc trên vô số các dự án riêng, danh mục nguyên liệu này không bao gồm tất cả các sản phẩm có sẵn tại Cheiron Pharma. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm không được đưa ra trong danh sách sản phẩm dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Danh sách sản phẩm

Danh sách sản phẩm này được phát hành vào tháng 6 năm 2022. Để tải xuống dưới dạng tệp pdf, vui lòng theo liên kết sau:

Cheiron-Pharma-Productlist-202206.pdf

Các nguyên liệu được bảo hộ bằng sáng chế hợp lệ ở bất kỳ quốc gia nào sẽ không được cung cấp vào các quốc gia này. Các nguyên liệu đang được bảo hộ bằng sáng chế chỉ có thể cung cấp cho mục đích nghiên cứu và phát triển nếu điều này phù hợp với luật pháp địa phương.

Thuốc thành phẩm và hồ sơ đăng ký

Việc kinh doanh thành phẩm và hồ sơ đăng ký thường là cho những khách hàng cụ thể và thường bị giới hạn ở một số khu vực nhất định, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể cung cấp danh sách sản phẩm tại đây. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các khả năng mà chúng tôi có để cung cấp.

Máy móc & bao bì

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho bao bì và thiết bị kỹ thuật. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ hoặc tư vấn của chúng tôi về một trong những điều trước đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.