Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

news from CHEIRON PHARMA

(Tháng 1 năm 2021)

Cheiron Pharma đã cũng cố đội ngũ của mình với các nhân viên mới để thâm nhập vào các thị trường mới như Maghreb và các nước châu Phi. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Bà Skadi Christ và Ông Saadi Kaci-Chaouche đã gia nhập Cheiron Pharma và cả hai đều phụ trách mảng Logistics & administration.

Bà Skadi Christ & Ông Saadi Kaci-Chaouche sẽ tối ưu hóa dịch vụ khách hàng để Cheiron Pharma có thể đáp ứng các yêu cầu không ngừng thay đổi của các đối tác kinh doanh và các thị trường khác nhau.

Ông Saadi Kaci-Chaouche sinh ra ở Algeria và với nền tảng văn hóa của mình sẽ tiếp cận các khách hàng ở Vùng Maghreb và các nước châu Phi xa hơn để mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tìm kiếm cơ hội mới tại các thị trường này.