Cookies make it easier for us to provide you with our services.
With the usage of our services you permit us to use cookies.

news from CHEIRON PHARMA

(Tháng 9 năm  2018)

Cheiron Pharma sẽ tham dự hội chợ CPhi ở Trung Đông và Châu Phi (Từ ngày 3/ 9 đến ngày 5/ 9/ 2018) ở Abu Dhabi, để mở rộng, phát triển kinh doanh ở thị trường ngày càng lớn mạnh và quan trọng của khu vực này đối với Cheiron Pharma.

(Tháng 7/ 2018)

Cheiron Pharma sẽ tuyển dụng thêm nhân sự để đáp ứng sự tăng trưởng kinh doanh của công ty.

(Tháng 6/ 2018)

Cheiron Pharma sẽ tiếp tục tham dự CPhI ở Thượng Hải (Từ 20/ 6 đến 22/ 6/ 2017) để thắt chặt mối quan hệ hiện có với các đối tác Trung Quốc và các đối tác mới.

(Tháng 5/ 2018)

Để hỗ trợ sự phát triển và mở rộng hoạt đông kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực: kinh doanh nguyên liệu dược (APIs), Thuốc thành phẩm, sản xuất nhượng quyền & Chuyển giao công nghệ, tư vấn GMP-EU,… Cheiron Pharma đang chuẩn bị thành lập Văn phòng Đại diện chính thức tại Việt Nam. Văn phòng sẽ dự kiến khai trương vào Quý 03 năm 2018.

(Tháng 5/ 2018)

Cheiron Pharma đã khởi xướng, đồng hành với một đối tác sản xuất nguyên liệu dược cung cấp vào thị trường Nga và đã được duyệt bởi Bộ Y tế Nga.